Tilskudd fra DKS Norsk kulturråd

Stor gladnyhet!:
Seksuell Emparti vol.2 – Identiteter er blitt bevilget 100 000 fra Utvalg for Den Kulturelle Skolesekken, Norsk Kulturråd!!! JOHooo!

Det betyr at vi kan begynne å bygge scenografi, óg det betyr utvidet bruk av video i forestillingen, med andre ord; ikke bare en projeksjonsduk bak, men flere TV-skjermer innebygget i scenografien. HURRA! Dette begynner å bli spennende!

Møte på Norsk Skuespillersenter

27. november skal Kristjan og jeg møte med ungdom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Planen med dette møtet er å etablere kontakt med en gruppe ungdom som kan fungere som referanse og testpublikum for arbeidet med SE vol.2 – Identiteter. Opplegget for dagen er; først spille SE vol.1, deretter en pause (hvor Kristjan, som har med sin sønn Emil, er nødt til å reise hjem), etterfulgt av en ny runde hvor ungdommene og jeg først samtaler litt om vol.1 for derretter snakke vidre om tematikken i og produksjonen av SE vol.2.

mer info:Norsk Skuespillersenter