Presentasjon av Kandisia

Turneblog

Scenekunst for barn og unge

Arbeidsavtalen innad i kompaniet er at alle bidrar med hva de mener om alt fra tekst til bevegelse til teknikk, til dramaturgi og at den som har den beste idéen eller best peiling blir hørt.